70701 Austin Healey 3000 Mki LHD White

70701 Austin Healey 3000 Mki LHD White